Βιοψία Όγκων του Δέρματος

Κακόηθες Μελάνωμα δέρματος

Καοήθες Μελάνωμα δέρματος

Το μελάνωμα είναι ο κακοηθέστερος (πιο επιθετικός) όγκος του δέρματος. Ο βαθμός της κακοήθειας εξαρτάται από το πόσο βαθιά στο δέρμα έχει προχωρήσει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, επειδή το μελάνωμα αναπτύσσεται πάνω σε δυσπλαστικούς σπίλους, όταν παρατηρείται ότι μια ελιά σας έχει αλλάξει σχήμα, χρώμα, μέγεθος, φαγουρίζει ή ματώνει, να την αφαιρείτε αμέσως! Η αφαίρεση γίνεται ανάλογα με το μέγεθος και το βάθος της βλάβης με τοπική ή ελαφρά γενική αναισθησία, έτσι ώστε να αφαιρεθεί σε υγιή ασφαλή όρια στο δέρμα.

Ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα του δέρματος

Ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα του δέρματος

Το Ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα του δέρματος είναι μια πιο επιθετική μορφή σε σχέση με το βασικοκυτταρικό, διότι αν δεν αφαιρεθεί εγκαίρως, μπορεί να δώσει μεταστάσεις στους πιο κοντιούς λεμφαδένες. Παρ'όλα αυτά η θεραπεία του είναι η τοπική εκτομή του καρκινώματος με ένα υγιές τμήμα δέρματος περιμετρικά, περίπου 0,5 εκ. Η εκτομή του Ακανθοκυτταρικού καρκινώματος του δέρματος γίνεται με τοπική αναισθησία και το παρασκεύασμα στέλνεται για ιστολογική εξέταση, το αποτέλεσμα της οποίας βγαίνει σε 2 με 3 μέρες.

Βασικοκυτταρικό καρκίνωμα δέρματος

Βασικοκυτταρικό καρκίνωμα δέρματος

ο βασικοκυτταρικό καρκίνωμα του δέρματος είναι ένα σχετικά ακίνδυνο καρκίνωμα αν αφαιρεθεί τοπικά σε ένα ασφαλές όριο των 3 χιλιοστών περιμετρικά. Δεν κάνει μεταστάσεις και η εκτομή του αποτελεί και την οριστική θεραπεία του! Η αφαίρεσή του γίνεται με τοπική αναισθησία και ακολουθεί πλαστική ραφή. Το αποτέλεσμα στέλνεται για ιστολογική εξέταση το αποτέλεσμα της οποίας βγαίνει σε 2 με 3 ημέρες.

Σπίλοι (ελιές) δέρματος

Σπίλοι (ελιές) δέρματος

Υπάρχουν ορισμένοι σπίλοι (ελιές) στο δέρμα οι οποίοι πρέπει να αφαιρούνται. Όταν μια ελιά αρχίζει και μεγαλώνει, σκουραίνει το χρώμα της, ή έχει διαφορές στην απόχρωση μέσα στην ίδια ελιά, φαγουρίζει, ματώνει, έχει ακανόνιστο και όχι τελείως στρογγυλό σχήμα, ή δε υπήρχε και εμφανίζεται πρόσφατα, πρέπει οπωσδήποτε να αφαιρείται. Η αφαίρεση μια ελιάς γίνεται με τοπική αναισθησία και στέλνεται το παρασκεύασμα για ιστολογική εξέταση, το αποτέλεσμα της οποίας βγαίνει σε 3 ημέρες.