Τι είναι Ογκοπλαστική Χειρουργική;

Τι είναι Ογκοπλαστική Χειρουργική;

Ογκοπλαστική Χειρουργική είναι ο συνδυασμός τεχνικών χειρουργικής ογκολογίας και πλαστικής χειρουργικής με στόχο την αφαίρεση ενός όγκου του μαστού με τέτοιο τρόπο ώστε να πετυχαίνει ο χειρουργός το μέγιστο αισθητικό αποτέλεσμα για την ασθενή συνδυάζοντας βέβαια την αφαίρεση του όγκου σε υγιή όρια , έτσι ώστε η επέμβαση να θεωρείται θεραπευτική. Αυτό σημαίνει ότι θα έχει τα ποσοστά υποτροπής που θα έχουν και οι κλασσικές επεμβάσεις ογκεκτομής - που κανείς δεν αμφισβητεί τα θεραπευτικά αποτελέσματά τους- με την ελάχιστη δυνατή παρέμβαση από τον πλαστικό χειρουργό για την αποκατάσταση του μαστού, όταν οι ιδιότητες του αφαιρεθέντος όγκου το επιτρέψουν.