Μαγνητική μαστογραφία: Πότε χρειάζεται;

Η μαγνητική μαστογραφία είναι μια απεικονιστική εξέταση που χρησιμοποιεί ηλεκτρομαγνητικά κύματα για τη δημιουργία εικόνων του μαστού. Είναι μια πιο λεπτομερής εξέταση από τη μαστογραφία και μπορεί να εντοπίσει καρκίνο του μαστού που μπορεί να μην είναι ορατό σε μια απλή μαστογραφία.

Μαγνητική μαστογραφία

Πότε χρειάζεται μαγνητική μαστογραφία;

Η μαγνητική μαστογραφία μπορεί να χρειαστεί σε μια σειρά περιπτώσεων, όπως:

  • Όταν η μαστογραφία ή το υπερηχογράφημα μαστού δείχνουν ύποπτο εύρημα. Αυτό μπορεί να είναι ένα εξόγκωμα, μια αλλαγή στο σχήμα ή το μέγεθος του μαστού ή μια αλλαγή στη θηλή.
  • Σε γυναίκες με πυκνούς μαστούς, όπου η μαστογραφία μπορεί να δυσκολευτεί να ανιχνεύσει τον καρκίνο. Οι πυκνοί μαστοί είναι γεμάτοι με ινώδη ιστό και αδένες, γεγονός που μπορεί να κάνει πιο δύσκολη την ανίχνευση του καρκίνου.
  • Σε γυναίκες με οικογενειακό ιστορικό καρκίνου του μαστού. Οι γυναίκες με οικογενειακό ιστορικό καρκίνου του μαστού έχουν αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης της νόσου.
  • Σε γυναίκες που έχουν υποβληθεί σε ακτινοθεραπεία στο στήθος. Η ακτινοθεραπεία μπορεί να βλάψει τους ιστούς του μαστού, γεγονός που μπορεί να δυσκολέψει την ανίχνευση του καρκίνου.
  • Σε γυναίκες που έχουν υποβληθεί σε προληπτική μαστεκτομή. Η προληπτική μαστεκτομή είναι η χειρουργική αφαίρεση του μαστού για να μειωθεί ο κίνδυνος ανάπτυξης καρκίνου.

Είναι η μαγνητική μαστογραφία απαραίτητη;

Η απάντηση σε αυτή την ερώτηση εξαρτάται από τις ατομικές ανάγκες κάθε γυναίκας. Η μαγνητική μαστογραφία δεν είναι πάντα απαραίτητη για όλες τις γυναίκες. Η απόφαση για το αν θα γίνει μαγνητική μαστογραφία θα πρέπει να λαμβάνεται από το γιατρό σας, ο οποίος θα σταθμίσει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της εξέτασης ανάλογα με τις ατομικές ανάγκες της κάθε γυναίκας.

Συμπέρασμα

Η μαγνητική μαστογραφία είναι μια χρήσιμη εξέταση για τη διάγνωση του καρκίνου του μαστού, αλλά δεν είναι πάντα απαραίτητη. Η απόφαση για το αν θα γίνει μαγνητική μαστογραφία θα πρέπει να λαμβάνεται από το γιατρό σας, ο οποίος θα σταθμίσει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της εξέτασης ανάλογα με τις ατομικές ανάγκες της κάθε γυναίκας.

Comments are closed.