Ινοαδένωμα – Ο πιο συχνός καλοήθης όγκος του Μαστού

Τα ινοαδενώματα είναι καλοήθη ογκίδια τα οποία εμφανίζονται συνήθως σε νεαρή ηλικία στις γυναίκες (20-30 ετών). Είναι ορμονοεξαρτώμενα γι αυτό και αυξάνονται σε μέγεθος και αριθμό στις νέες γυναίκες που έχουν υψηλά επίπεδα οιστρογόνων. Μπορούν να εμφανίζονται ένα ή περισσότερα ταυτόχρονα, στον ένα ή και στους δύο μαστούς. Ανάλογα με το μέγεθός τους σε σχέση με το μέγεθος του μαστού μπορεί να είναι ψηλαφητά ή όχι. Συνήθως τα ψηλαφά πρώτα η νέα γυναίκα τυχαία ,πηγαίνει στον κλινικό γιατρό (Μαστολόγο) ο οποίος επιβεβαιώνει κλινικά την ύπαρξή τους με τη δική του ψηλάφηση και ακολουθεί επιβεβαίωση σε ακτινολόγο με υπέρηχο μαστών. Η πιο κατάλληλη εξέταση για παρακολούθηση των ινοαδενωμάτων είναι η ψηλάφηση από Χειρουργό Μαστού, και ο υπέρηχος Μαστών από Ακτινολόγο.

Στην ψηλάφηση ένα ινοαδένωμα έχει ομαλή παρυφή και είναι ευκίνητο μέσα στο μαστό. Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις μπορεί τέτοια χαρακτηριστικά να υποδύονται καρκίνο του μαστού. Στον υπέρηχο του Μαστού φαίνονται σαν σαφώς περιγεγραμμένα ογκίδια με οριζόντιο προσανατολισμό , μαλακή σύσταση (χωρίς ακουστική σκιά) και χωρίς εσωτερική αγγείωση.

Πως τίθεται η διάγνωση στα ινοαδενώματα?

Όταν ένα μόρφωμα που μοιάζει με ινοαδένωμα στο περίγραμμα του έχει λοβώσεις , όταν έχει εσωτερική αγγείωση, όταν μεγαλώνει γρήγορα, όταν είναι πρωτοεμφανιζόμενο σε γυναίκα άνω των 35 ετών, όταν στην ψηλάφηση δεν είναι αρκετά κινητό ή ομαλό, χρήζει ιστολογικής ταυτοποίησης με CORE BIOPSY . Η μόνη επίσημη διάγνωση 100% σε ένα μόρφωμα μαστού, είναι η ταυτοποίησή του με διαδερμική βιοψία. Διαφοροδιαγνωστικά ένα καλόηθες ογκίδιο μπορεί να είναι πιο συχνά 1), ινοαδένωμα, 2), άτυπο ινοαδένωμα, 3), καλόήθης φυλλοειδής όγκος.

Ποια είναι η αντιμετώπιση των Ινοαδενωμάτων?

Αν η βιοψία δείξει κλασσικό ινοαδένωμα μπορούμε να το παρακολουθήσουμε για 4 εξάμηνα. Αν δεν αλλάξει χαρακτηριστικά , το εντάσσουμε στον ετήσιο έλεγχο ρουτίνας. Στην αντίθετη περίπτωση καλό είναι να το αφαιρέσουμε.

Αν η βιοψία δείξει άτυπο ινοαδένωμα ή καλοήθη φυλλοειδή όγκο, το μόρφωμα αυτό πρέπει να αφαιρεθεί χειρουργικά.

Το πως θα αφαιρεθεί ένα καλόηθες  μόρφωμα του Μαστού, και με τι αναισθησία , εξαρτάται από την εμπειρία του Χειρουργού Μαστού.

Ινοαδένωμα – Ο πιο συχνός καλοήθης όγκος του Μαστού
Tags: No tags

Comments are closed.