Λοβιακό καρκίνωμα in situ (LCIS)

Θεωρείται παράγοντας κινδύνου (20-35%) ανάπτυξης Ca μαστού. Αποτελεί συνήθως τυχαίο εύρημα βιοψιών. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων δεν απαιτεί χειρουργική αφαίρεση, αλλά παρακολούθηση και ενίοτε προφυλακτική ορμονοθεραπεία.