Φυλλοειδείς όγκοι

Αποτελούν στρωματικούς όγκους ενδιάμεσης κακοήθειας με ταχεία αύξηση του μεγέθους τους έως 20 εκατοστά και κίνδυνο καρκινωματώδους εξαλλαγής 10-15%. Απαιτείται χειρουργικά ευρεία εκτομή των όγκων αυτών επί υγειών ορίων διότι υπάρχει τάση να υποτροπιάζουν τοπικά.