Υπερπασία πόρων

Αλλοίωση που ανιχνεύεται παθολογοανατομικά σε έλεγχο μαζικού αδένα και σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης Ca μαστού. Συστήνεται τακτικός έλεγχος ιδίως επι ύπαρξης κληρονομικού ιστορικού με διενέργεια μαστογραφίας ετησίως και υπερηχογραφήματος καθώς και κλινικής εξέτασης ανά εξάμηνο.