Κύστες

Παρουσιάζονται συχνά, ενώ μπορεί να είναι πολλαπλές και αμφοτερόπλευρες. Συνήθως είναι κλινικά περιγεγραμμένες, ευκίνητες και ενίοτε επώδυνες. Δε σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο κακοήθειας, αλλά ενέχουν τον κίνδυνο φλεγμονής. Εμφανίζονται πιο συχνά σε γυναίκες ηλικίας 30 & 50 ετών αλλά συχνά υποστρέφουν μετά την εμμηνόπαυση. Συνήθως δεν απαιτείται καμμία παρέμβαση, ενώ εξέταση εκλογής για την παρακολούθησή τους είναι το υπερηχογράφημα.