Ενδοπορικό Θήλωμα Μαστού

Τα θηλώματα εντοπίζονται στους εκφορητικούς πόρους της θηλής. Κλινικά εμφανίζονται συνήθως ως έκκριμα θηλής, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις διατεταμένων πόρων μπορεί να είναι και ψηλαφητά. Αφορούν συνήθως γυναίκες ηλικίας 40-50 ετών. Χρήσιμη διαγνωστική εξέταση αποτελεί στην περίπτωση αυτή η κυτταρολογική εξέταση του εκκρίματος της θηλής. Και εδώ η χειρουργική εξαίρεση μπορεί να συνδυάζεται με προεγχειρητική τοποθέτηση συρμάτινου οδηγού.