Ινοαδένωμα

Είναι ο συχνότερος καλοήθης όγκος του μαστού, αποτελούμενος ιστολογικά από επιθηλιακό και ινώδη συνδετικό ιστό. Είναι όγκος περιγεγραμμένος, ανώδυνος και ευκίνητος κλινικά, ενώ συνήθως αφορά γυναίκες ηλικίας 20-30 ετών. Το μέγεθος των ινοαδενωμάτων μπορεί να αυξηθεί κατά την κύηση- γαλουχία, ενώ σπάνια επιπλέκεται από κακοήθεια. Χειρουργική εξαίρεση μπορεί να επιχειρηθεί σε περιπτώσεις μεγάλου μεγέθους- ταχείας αύξησης του μεγέθους των όγκων, καθώς και σε κάθε περίπτωση υπόνοιας κακοήθειας. Η επέμβαση αφορά σε εκτομή της βλάβης, ενώ σε περιπτώσεις που το ινοαδένωμα είναι αψηλάφητο μπορεί να συνοδευτεί από προεγχειρητική τοποθέτηση συρμάτινου οδηγού