Αφαίρεση Αλλοιώσεων

Πορογενές καρκίνωμα in situ (DCIS)

Πορογενές καρκίνωμα in situ (DCIS)

Ένα από τα οφέλη της ψηφιακής μαστογραφίας, είναι η εντόπιση των μη ψηλαφητών αλλοιώσεων. Τέτοιες αλλοιώσεις μπορεί να είναι μορφώματα μεγέθους λίγων χιλιοστών τα οποία δεν είνα δυνατό να ψηλαφήσει το χέρι του γιατρού, ή αλλοιώσεις σε επίπεδο κυττάρων, όπως είναι το πορογενές καρκίνωμα in situ το οποίο έχει στη μαστογραφία τη μορφή συρρέουσων μικροεπασβεστώσεων, όπως φαίνεται και στην εικόνα μας. Το πορογενές καρκίνωμα in situ είναι ένας καρκίνος ο οποίος θα εξελιχθεί σε διηθητικό καρκίνο των πόρων στο προσεχές χρονικό διάστημα. Η θεραπεία του είναι χειρουργική και συνίσατι στην αφαίρεση της περιοχής του μαστού που έχει τη βλάβη. Η περιοχή αυτή σημαίνεται με ένα λεπτό συρμάτινο οδηγό (ΗοοK) ο οποίος τοποθετείται λίγο πριν την επέμβαση με τοπική αναισθησία. Ακολουθεί η χειρουργική επέμβαση στην οποία ο Χειρουργός μαστού, με γενική αναισθησία, κ μέσα από μια τομή μήκους περίπου 3 εκ. αφαιρεί την περιοχή που του υποδεικνύει ο συρμάτινος οδηγός, αφού με γυμνό μάτι, δεν φαίνονται αυτές οι αλλοιώσεις. Μέχρι το βράδυ της ίδιας ημέρας, η ασθενής μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι της, όπου θα περιμένει το αποτέλεσμα της ιστολογικής εξέτασης. Ανάλογα με το αποτέλεσμα της ιστολογικής εξέτασης, θα κρίνει ο ογκολόγος αν θα χρειαστεί μια επικουρική ακτινοθεραπεία.