Το πιο χαρακτηριστικό κλινικό σύμπτωμα καρκίνου του μαστού

καρκινος μαστου κλινικό συμπτωμα 2

Το πιο χαρακτηριστικό κλινικό σημείο του τοπικά προχωρημένου καρκίνου του Μαστού, είναι η αλλαγή στο σχήμα και στο μέγεθος του Μαστού.

Όταν η γυναίκα παρατηρήσει μια τέτοια αλλαγή, θα πρέπει άμεσα να επισκεφθεί έναν Χειρουργό Μαστού ο οποίος θα πάρει βιοψία από τον όγκο, και θα την κατευθύνει όσον αφορά τις υπόλοιπες απεικονιστικές εξετάσεις.

Συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις αφού πιστοποιηθεί ιστολογικά η κακοήθεια του όγκου με τη βιοψία, ακολουθείται μια προεγχειρητική επικουρική θεραπεία έτσι ώστε να μειωθεί το μέγεθος του όγκου και το γενικό καρκινικό φορτίο στον οργανισμό΄.

Με αυτό τον τρόπο μπορεί στη συνέχεια ο Χειρουργός Μαστού να προχωρήσει σε ένα ογκολογικά καταλληλότερο για τον ασθενή χειρουργείο δηλαδή ασφαλέστερο ογκοαφαιρετικά, και με καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα, αφού στις περισσότερες περιπτώσεις αποφεύγεται η μαστεκτομή, καθώς καλούμαστε να αφαιρέσουμε πολύ μικρότερους όγκους.

 

Tags: No tags

Comments are closed.