Εισολκή δέρματος του μαστού

ΕΙΣΟΛΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ-1

Σε περιπτώσεις που έχουμε ένα τοπικά προχωρημένο καρκίνωμα του μαστού δηλαδή όταν ο όγκος έχει μεγαλώσει αρκετά , έλκει το δέρμα του μαστού προς το μέρος του, καθώς διηθεί τους πέριξ ιστούς και το χόριο.

Στις περιπτώσεις αυτές όπως φαίνεται στις φωτογραφίες αρχείου, ο Χειρουργός Μαστού πρέπει πρώτα να πάρει δείγμα του όγκου με βιοψία με κόπτουσα βελόνη (CORE BIOPSY) και να δοθεί ιστολογική ταυτοποίηση και ανοσοιστοχημεία του όγκου, έτσι ώστε να προηγηθεί της χειρουργικής αφαίρεσης , εισαγωγική χημειοθεραπεία.

Ο λόγος που πρέπει να γίνει η προεγχειρητική χημειοθεραπεία είναι ότι πρέπει να υποσταδιοποιηθεί ο όγκος ,(να μικρύνει) και να ξεκολλήσει από το δέρμα, έτσι ώστε να γίνει ένα σωστό ογκοαφαιρετικά χειρουργείο.

Σε σπάνιες περιπτώσεις που δεν μπορεί να αποφευχθεί η ολική μαστεκτομή για άλλους λόγους ( υποθηλαία εντόπιση του όγκου) μπορεί να προηγηθεί η χειρουργική επέμβαση από τον Χειρουργό Μαστού και να ακολουθήσουν οι επικουρικές θεραπείες.

Tags: No tags

Comments are closed.