Έκτοπος Μαζικός Αδένας

Ο έκτοπος Μαζικός αδένας είναι μια ανατομική παραλλαγή στις γυναίκες κατά την οποία από την εφηβεία και μετά ,μαζί με το μαζικό αδένα αναπτύσσεται παράλληλα σε μια έκτοπη θέση, συνήθως στις μασχαλιαίες χώρες, στη μία ή και στις δύο .

    Κλινικά παρουσιάζεται ως μια ψηλαφητή διόγκωση (όπως στη φωτογραφία στη δεξιά μασχαλιαία χώρα) η οποία στις προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες μεγαλώνει και πονάει σε συγκεκριμένες μέρες του καταμμήνιου κύκλου.

   Ο έλεγχος του ογκιδίου αυτού γίνεται όπως και του υπολοίπου μαστού με την μαστογραφία και κυρίως μς τον υπέρηχο, διότι επειδή είναι κανονικός μαζικός αδένας, παρ όλο που βρίσκεται σε έκτοπη θέση, μπορεί να εμφανίσει οποιοδήποτε εύρημα καλόηθες ή μη που να χρειαστεί αντιμετώπιση.

    Σε φυσιολογικές συνθήκες δε χρειάζεται να αφαιρεθεί, παρά μόνο την τυπική παρακολούθηση και ψηλάφηση από το Χειρουργό Μαστού. Μπορεί να αφαιρεθεί χειρουργικά από το Χειρουργό Μαστού για αισθητικούς λόγους.

    Το χειρουργείο αυτό γίνεται με ολιγόωρη παραμονή στην κλινική και πραγματοποιείται με ελαφρά αναισθησία (μέθη).

Ο έκτοπος Μαζικός αδένας είναι μια ανατομική παραλλαγή στις γυναίκες κατά την οποία από την εφηβεία και μετά ,μαζί με το μαζικό αδένα αναπτύσσεται παράλληλα σε μια έκτοπη θέση, συνήθως στις μασχαλιαίες χώρες, στη μία ή και στις δύο .

    Κλινικά παρουσιάζεται ως μια ψηλαφητή διόγκωση (όπως στη φωτογραφία στη δεξιά μασχαλιαία χώρα) η οποία στις προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες μεγαλώνει και πονάει σε συγκεκριμένες μέρες του καταμμήνιου κύκλου.

   Ο έλεγχος του ογκιδίου αυτού γίνεται όπως και του υπολοίπου μαστού με την μαστογραφία και κυρίως μς τον υπέρηχο, διότι επειδή είναι κανονικός μαζικός αδένας, παρ όλο που βρίσκεται σε έκτοπη θέση, μπορεί να εμφανίσει οποιοδήποτε εύρημα καλόηθες ή μη που να χρειαστεί αντιμετώπιση.

    Σε φυσιολογικές συνθήκες δε χρειάζεται να αφαιρεθεί, παρά μόνο την τυπική παρακολούθηση και ψηλάφηση από το Χειρουργό Μαστού. Μπορεί να αφαιρεθεί χειρουργικά από το Χειρουργό Μαστού για αισθητικούς λόγους.

    Το χειρουργείο αυτό γίνεται με ολιγόωρη παραμονή στην κλινική και πραγματοποιείται με ελαφρά αναισθησία (μέθη).

Έκτοπος Μαζικός Αδένας

Tags: No tags

Comments are closed.